EP7-09: 四十八世祥符良慶禪師

宣化上人講於1984年4月18日

師。乃寶林文慧禪師法嗣。無語句機緣。

贊曰
尋師林間 霧掩豹斑 箭鋒相拄 敗興而還
不存朕兆 名落塵寰 就身拈出 法施非慳

或說偈曰 ◎一九八五年四月十八日‧宣公上人作
處無為事行不言 萬物並作有何傳
未留語句機鋒鮮 只示躬耕形意田
門墻高峻窺非易 戶牖嚴謹見更難
寶林山前曹溪水 源遠流長入大川

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-09: 四十八世祥符良慶禪師