EP8-11: 七十一世久默大音禪師

宣化上人講於1984年7月19日

師。嘉禾語溪姚氏子。遍歷講肆。博通典籍。參雲門。天童諸大老。聞瑞白和尚住鐵壁。居往參次。剛補 蓬。命破竹。師問曰。如何下手。瑞曰。劈篾去。恍有所入。後因托鉢因緣大悟。再參瑞於弁山。山問曰。正恁麽時如何。師曰。侍者點燈來。山曰。點後如何。師曰。照天照地。山曰。如此則遍界光明去也。師曰。難瞞和尚。山印可。繼席弁山。為第二代。示寂。墖於本山之北塢。

贊曰
拶破鐵壁 拈得一燈 照鑑天下 法戰通弘
辯才無礙 雨致雲興 弁山頂上 普潤三根

或說偈曰 ◎一九八五年七月十九日‧宣公上人作
徧參雲門天童老 到處無人讚歎好
瑞白破竹開天地 大音拈華知晚早
四辯無敵斬荆棘 六度有岸登者渺
久默一鳴天下聞 法界衆生證大覺

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP8-11: 七十一世久默大音禪師