EP8-03: 七十世三宜明盂禪師

宣化上人講於1984年6月28日

師。生錢塘丁姓。參雲門澄公。進堂坐不語。期正提撕。忽門入堂。高聲曰。放下著。師不覺有省。門問。懷州牛喫禾。為甚麼益州馬腹脹。師曰。問取露柱。曰。樹倒藤枯畢竟句歸何處。師曰。長江翻白浪。曰。尚疑你在。師呈偈。觸處逢伊。識得伊之句。門揶揄之。師拂袖出。曰。落花無限春山暮。就路還家聽鳥啼。嗣是。或入定連日。始住龍門。次化山。崇禎癸未繼席雲門。次主真寂。梵受。朱明十餘大剎。乙巳。辭世。墖全身於雲門顯聖。 

贊曰
東土釋迦 機輪超邁 逆順卷舒 明州布袋
宗通說通 遊戲三昧 稽首師真 無在不在

或說偈曰 ◎一九八五年六月廿八日‧宣公上人作
看破放下方自在 業盡情空見本來
答非所問機輪敏 藏拙待時道眼開
拂袖而起豈發火 滿面含笑學布袋
禮敬師尊休風遠 出類拔萃模範概

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP8-03: 七十世三宜明盂禪師