EP7-16: 五十二世普炤一辯禪師

宣化上人講於1984年4月26日

師。洪州黃氏子。年十一。丁父憂。遂出家。十八納戒。參鹿門。問。如何是盡乾坤是學人一隻眼。門曰。汝被一卷遮却也。師擬對。門搖手曰。不。快漆桶去。師於言下有省。出住青州普炤。遷東都萬壽。室中三百問。戡驗學者。聲被大河南北。師示微疾。說偈而逝。壽六十九。塔分仰山栖隱。陽臺清水院。

贊曰
以如是眼 讀如是經 窮未來際 徹底惺惺
百問雲興 幾能折合 麟趾振振 神駒馺馺

或說偈曰 ◎一九八五年四月廿六日‧宣公上人作
洪都新府產象龍 一辯尊者逈不同
十一丁憂脫俗累 二九納戒了塵紅
以如是眼讀經典 用我聞耳聽法鐘
窮未來際常精進 功夫成熟豁然通

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-16: 五十二世普炤一辯禪師