EP7-08: 四十八世天童宗珏禪師

宣化上人講於1984年4月16日

師。印心長蘆。出世天童。上堂。劫前運步。世外橫身。妙契不可以意到。真證不可以言傳。直得虛靜歛氛。白雲向寒巖而斷。靈光啟暗。明月隨夜船而來。正恁麼時。作麼生履踐。偏正不曾離本位。縱橫那涉語因緣。僧問如何是道。師曰。十字街頭休斫額。

贊曰
妙契匪意 真證離言 當街斫額 舉棹迷源
橫身劫外 徹底掀翻 正偏回玄 如珠走盤 

或說偈曰 ◎一九八五年四月十六日‧宣公上人作
不生不滅不垢淨 不來不去不有情
妙契匪意誰分別 真證離言我未云
偏正同歸般若海 縱橫共入涅槃城
十字街前休斫額 破塵剖出法界經

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-08: 四十八世天童宗珏禪師