EP7-05: 四十七世天童宏智禪師

宣化上人講於1984年4月8日

師。隰州李氏子。得度于淨明寺。十四受具。十八遊方。至汝州香山成枯木。參問有省。後謁丹霞。問。如何是空劫已前自己。師曰。井底蝦蟆吞卻月。三更不借夜明簾。霞曰。未在。更道。師擬議。霞打一拂子。曰。又道不借。師於言下釋然。遂作禮。霞曰。何不道取一句。曰。宏智今日失機遭罪。霞曰。未暇打得你去。後歷住長蘆。天童等剎。衲子雲臻。宋紹興丁丑十月八日。端坐告眾。書偈而逝。龕留七日。顏色如生。塔于東谷。

贊曰
丹霞一拂 泥丸拋棄 超空劫外 摸自家鼻
三更不借 失錢遭罪 太白峰孤 法流大地

或說偈曰 ◎一九八五年四月八日‧宣公上人作
稚齡捨俗入淨明 毅然割愛淡親情
井底蝦蟆難吞月 空中鵬鳥任飛騰
擬議即乖第一諦 分別自違路千重
天童法主超今古 丹霞拂下悟真經

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP7-05: 四十七世天童宏智禪師