EP6-17: 四十世鼓山興聖國師

宣化上人講於1984年3月17日

師。系出大梁李氏。幼惡葷羶。樂聞鐘梵。年十二。有白氣數道騰於所居。師題壁曰。白道從茲速改張。休來顯現作妖祥。定袪邪行歸真見。必得超凡入聖鄉。題罷氣即隨滅。年十五。夢梵僧告曰。出家時至。遂依白鹿規禪師披削。參雪峰。峰搊住曰。是甚麼。師釋然了悟。亦忘其了心。惟舉手搖曳而已。峰審其懸解。撫而印之。後閩王建湧泉。迎師主席。賜號興聖。法道大行。

贊曰
直下若會 箭過新羅 通霄有路 一任摩挲
不跨石門 畢竟作麼 塗毒雷轟 萬古不磨

或說偈曰 ◎一九八五年三月十七日 ‧宣公上人作
見怪不怪怪自休 白氣數道或引誘
邪正禍福皆不計 是非曲直總莫究
梵僧示夢時已至 雪峰指歸勿再遊
鼓山湧泉說法主 虛空世界任去遊

《再增訂佛祖道影─青原法系》全文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v3/v3contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP6-17: 四十世鼓山興聖國師