EP26: 七十一世圓通明廣禪師

宣化上人講於1985年3月7日

師。直隸雄縣高氏子。父性果。母孟氏夢一燈入懷。醒而有娠。幼慕出家。年十八。父母相繼逝世。遂祝髮。參溟波。問。如何是父母未生已前本來面目。波便掌云。會麼。云。不會。波云。參堂去。後結七西域。至第四日五更。胸中豁然。說偈云。三世諸佛坐底牢。一條鼻孔透九宵。從今看破娘生面。普天匝地任逍遙。波累微詰。撫而印之。有語錄行世。

贊曰
破諸佛牢 放百斤擔 地獄天堂 如游園觀
龜毛拈得 不妨快便 迸出日輪 河清海晏

或說偈曰(1985年3月7日‧宣公上人作)
父性果敢母夢燈 幼慕修道長出塵
波公鉗鎚弱無力 佛祖牢獄皺眉峰
胸中豁然煩惱破 頂門眼開菩提成
通達事理超三界 自在逍遙了死生

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP26: 七十一世圓通明廣禪師