EP16: 六十九世溪行森禪師

宣化上人講於1985年2月5日

師。粵東博羅黎氏子。依雪嶠信禪師出家。得徹於玉林國師。順治庚子間。蒙恩召入。力辭封號。賜呼慈翁。歸隱於浙之龍溪。詔改為圓照寺。康熙丁巳六月二十七日。自書化期。寂於吳山華嚴寺。迎龕歸圓照。建塔寺側。世壽六十有四。生于萬曆甲寅臘月十有六日。迨雍正癸丑。追諡明道正覺禪師。生平言行。載入御選語錄卷十一中。

贊曰
一人首出 八表昇平 爰有龍象 僧中之英
十虛融攝 正眼洞明 日光月華 水綠山青

或說偈曰(1985年2月5日‧宣公上人作)
百粵高僧代有興 祖師大德萃精英
捨諸世榮辭封誥 放下名利逆塵漂
隱居龍溪光圓照 寂於華嚴寺中宵
帝禮崇加等閒事 佛慈廣度情無情

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP16: 六十九世溪行森禪師