EP05: 六十八世費隱通容禪師

宣化上人講於1985年1月1日

師。閩之福清何氏子。久依雲門湛然和尚。得省圓具。復參悟老人於金粟。問。覿面相提事若何。悟便打。師云錯。悟又打。師便喝。悟又打。師又喝。至第七打。頭顱幾裂。伎倆知見。一切冰釋。一日。悟問。熏風自南來。殿角生微涼。子作麼生會。師云。水向石邊流出冷。風從花裏過來香。悟曰。了此又作麼生。師便喝。悟曰。喝後聻。師云。更要重說偈言。悟休去。

贊曰
覿面全提 烏藤三頓 正眼豁開 三却三進
水流花香 重拈此令 腳下無私 雲邊鹘俊

或說偈曰(1985年1月1日‧宣公上人作)
云何修道難契真 祇緣情識誤此生
當面錯過輪迴轉 交臂失之生死尋
制心一處大事畢 攝念回光法界藏
通容放下塵勞盡 自在逍遙見慈尊

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP05: 六十八世費隱通容禪師