EP04: 六十八世石車通乘禪師

宣化上人講於1984年12月26日

師。浙之金華朱氏子。參悟和尚於金粟。一日。粟舉世尊拈花。迦葉微笑。問師曰。意旨如何。師云。白日穿鍼。悟連棒打出。師大悟。始見世尊拈花。臨濟痛棒。一切差別。無不了了。後開法金粟。

贊曰
重圍深入 贏陣久經 箭鋒相拄 打失眼睛
白拈捉敗 世界清平 全提正令 三十烏藤

或說偈曰(1984年12月26日‧宣公上人作)
石車通乘能忍辱 金粟密祖大布施
世尊拈花傳心印 迦葉破顏契法詮
痛下針砭深煅煉 苦中雕琢妙莊嚴
入陣出陣真好漢 百折不撓偉丈夫

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP04: 六十八世石車通乘禪師