EP21: 六十二世寶峰明瑄禪師

宣化上人講於1984年11月16日

師。因海舟造墖院。斧傷足有省。後充火頭。一日被火燎去眉毛。面如刀割。以鏡照之。豁然大悟。作偈呈舟。舟便打。師奪拄杖。曰。者條六尺竿。幾年不用。今日又要重拈。舟大笑。師呈偈曰。棒頭著處血痕斑。笑裏藏刀仔細看。不是英靈真漢子。死人喫棒語喃喃。舟曰。即此一偈。可紹吾宗。

贊曰
燎卻眉毛 拈得鼻孔 一棒投機 千峰孤迥
仔細看來 是甚骨董 歷歷明明 東沒西湧

或說偈曰(1984年11月16日‧宣公上人作)
斫足燎眉悟無常 火頭近視面燒傷
明鏡照破生死網 禪杖點開輪迴圈
跳出三界真鐵漢 高登上品大寶蓮
如今不聽閻王喚 那管鬼叫與神傳

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP21: 六十二世寶峰明瑄禪師