EP24: 四十四世石霜楚圓禪師

宣化上人講於1984年7月27日

師。全州清湘人李氏子。謁汾陽。經二年。未許入室。每見必詬罵。一日。訴曰。自至法席。不蒙指示。念歲月飄忽。已事未明。有失出家之利。語未卒。汾叱曰。是惡知識。敢裨販我。怒舉杖逐之。師擬伸救。汾掩其口。乃大悟。曰。是知臨濟。道出常情。服役七年。汾祝之曰。吾在先師處親證三昧。汝今已得。宜往南方。大興吾道。宋仁宗慶曆元年辛已。正月五日示寂。壽五十四。坐三十二臘。墖全身於石霜。

贊曰
一機獨脫 萬仞坦平 衲僧巴鼻 鵲噪鴉鳴
橫按寶劍 鬼哭神驚 石霜倒跨 三腳驢行

或說偈曰(1984年7月27日‧宣公上人作)
參謁汾陽訪碩德 親炙雙歲未契合
覿面怪責啟茅塞 當頭棒喝破迷窩
擬議即非休開口 言語道斷勿妄說
禪那三昧汝已證 南方緣熟度恒河

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP24: 四十四世石霜楚圓禪師