EP12: 三十八世仰山慧寂禪師

宣化上人講於1983年12月28日

師。韶州懷化葉氏子。十四歲。父母與婚配。師不從。斷指跪致父母前。誓求正法。以答劬勞。乃許出家。初謁耽源。已悟玄旨。後參溈山。遂升堂奧。一日。溈山問。甚處去來。師曰。田中。山曰。田中多少眾。師插鍬叉手。山曰。今日南山大有人刈茅。師拔鍬便行。後住仰山。師臥次。僧問。法身還解說法否。師曰。我說不得。別有一人說得。曰。說得底人在甚麼處。師推出枕子。溈山聞曰。寂子用劍刃上事。

贊曰
插下鍬子 賺殺溈山 肩鍬便行 劍刃霜寒
是父是子 青出於藍 集雲峰下 東土瞿曇

或說偈曰(1983年12月28日‧宣公上人作)
葉落歸根不開華 拒絕婚配志出家
斷指還親求正法 割愛復真悟道芽
田中多眾卓然立 峰前鮮人伴孤峽
慧劍斬破情慾網 溈仰宗風放光霞

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP12: 三十八世仰山慧寂禪師