EP01: 三十四世南嶽懷讓禪師

宣化上人講於1983年12月6日

南嶽讓祖。金州杜氏子。參曹谿。谿問。甚處來。祖曰。嵩山來。曰。什麼物。恁麼來。祖無語。經八載有省。乃白谿曰。某甲有箇會處。曰。作麼生會。祖曰。說似一物即不中。曰。還假修證否。祖曰。修證即不無。染污即不得。谿曰。祇此不染污。是諸佛之所護念。汝既如是。吾亦如是。後住衡岳。天寶三年。八月十一日圓寂。 勅諡大慧禪師。塔曰最勝輪。

贊曰
一物礙膺 八年始脫 染污不得 兔頭戴角
煒煒煌煌 坐斷南嶽 腳下馬駒 天下踏殺

或說偈曰 (1983年12月6日‧宣公上人作)
本無一物有何名 染污不得諸佛心
修證方知真如體 覺了自悟性虛空
南嶽道風流今古 西江德化蕩情塵
馬駒踏死天下賊 世界永遠慶昇平

《再增訂佛祖道影─南嶽法系》原文:
http://www.drbachinese.org/online_reading/sf_others/patriarchs.v2/v2contents.htm

更多 #宣化上人 #法語 與 #佛法開示
法界佛教總會中文網
http://mp3.drbachinese.org/online_audio/index.asp.html

Comments Off on EP01: 三十四世南嶽懷讓禪師